โพสต์

รูปภาพ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Bloger โดย  ศน.สรวงและศน.กฤษฎา เป็นวิทยากรให้ความรู้


รูปภาพ
รูปภาพ
http://www.ops.moe.go.th/home/index.php

ต้อนรับท่านรองศึกษาธิการจังหวัด

รูปภาพ
ต้อนรับท่านรองศึกษาธิการจังหวัด นายธนาวัฒน์ คำราช ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางก่อนมารับตำแหน่ง


กิจกรรม Big cleaning day ณ ศธจ.ลำปาง

รูปภาพ
กิจกรรม  Big cleaning day ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (โรงเรียนบ้านพระบาท จ.ลำปาง) โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลำปางในการอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด        ในครั้งนี้